Veiledning - Litiumbatteri

Det finnes ikke i dag en ISO-standard for installasjon av litiumbatterier i fritidsbåter. Det er publisert en Technical Specification ISO / TS 23625 som omhandler installasjon og bruk av litiumbatteri. Dette vil mest sannsynlig bli forløperen til en harmonisert ISO-standard for bruk av litiumbatterier. Denne veiledning bruker derfor ISO / TS 23625 som grunnlag og er et dokument man bør sette seg inn i. Innholdet i denne kan ses i vedlegg 1.

Denne veiledningen om bruk av litium i fritidsbåt dekker installasjon ved produksjon og ombygging, men er ikke juridisk bindende. Den er ment som hjelp til å vurdere om de grunnleggende kravene er oppfylt ved installasjon av litiumbatteri og er et eksempel på hvordan man kan installere og dokumentere tilstrekkelig.

Veiledningen er laget i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet som er en tilsynsmyndighet og ansvarlig for håndheving av regelverket. Sjøfartsdirektoratet kan kontaktes vedrørende tolkning og forståelse av regelverket.

Last ned veiledning her!

Nyhetsbrev

Vi sender gjerne info om nyheter og gode tilbud til deg først, meld deg på